مدیریت بازاریابی و ذخیره سازی در شهر حماه: ذخیره سازی 121 تن سیب در استان حماه

حماه-سانا

“الیاس قدوح” مدیر شعبه حماه در سازمان عمومی بازاریابی و ذخیره سازی کفت که عملیات ذخیره سازی سیب در استان حماه به پایان رسیده است.

قدوح اعلام کرد که 121 تن از محصولات سیب ذخیره و 12 تن دیگر به بازار عرضه شدند.

م.خ/غیاث