استقبال بان کی مون از مشارکت ایران در نشست وین

مادرید – سانا

بان کی مون  دبیرکل سازمان ملل از شرکت ایران در نشست وین درباره حل بحران سوریه استقبال کرد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه دبیرکل سازمان در کنفرانس مطبوعاتی در مادرید گفت: امیدوارم که آنها با نشان دادن انعطاف پذیری و جدا از اختلاف نظر در دیدگاه سیاسی و رویکرد، واقعا موضوع را بررسی کنند.

بان کی مون در پاسخ مشارکت ایران در نشست  تصریح کرد:من مشوق نمایندگان عالی رتبه ای هستم که در وین هستند تا فردا در مورد اوضاع سوریه گفتگو کنند.

غیاث جاویش/محمد خ