وزارت گردشگری وتجارت داخلی مکانیزم های جدید تعیین قیمت در تاسیسات گردشگری بررسی می کنند

دمشق- سانا

وزیر گرشگری مهندس بشر یازجی طی نشست امروز با وزیر تجارت داخلی وحمایت از مصرف کنندگان جمال شاهین مکانیزم های تعیین قیمت های جدید در تاسیسات گردشگری به ویژه رستوران ها به طور که با مرحله فعلی سازگار شود نتیجه بالا رفتن قیمت های همه تاسیسات ، بررسی کرد.

مهندس یازجی بر ضرورت کنترل سلامت تاسیسات گردشگری وربط قیمت ها با کیفیت برای رسیدن به حالت تعادل میان شهروند وصاحب تاسیسات گردشگری وخزانه دولت تاکید کرد.

وی اشاره کرد که هدف اصلی تعیین قیمت های جدید برای بالا بردن سطح تاسیسات وطبقه بندی مناسب رستوران ها وهتل های “توریستی”  ویا رستوران های سنتی و رستوران های فست فود می باشد.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

وزارت گردشگری منطقه شماره 2 در گذرگاه یابوس برای سرمایه گذاری ارائه می دهد

دمشق-سانا وزارت گردشگری منطقه شماره “2” در گذرگاه جدیده یابوس با مساحت 200 متر مربع …