المقداد به هیئت سوئیس: تروریست ها وحامیان آنان مسئول بحران در سوریه هستند

دمشق_سانا

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه امروز صبح با هیئت آژانس سوئیس برای توسعه وهمکاری با ریاست سفیر وعضو شورای فدرال سوئیس کمک های انسانی” مانوئل بسلر” راه های همکاری در زمینه ارائه کمک های انسانی به کسانی که تحت تاثیر بحران در سوریه هستند،بحث وگفتگو کرد.

معاون وزیر امور خارجه بر اهمیت هماهنگی بین سازمان های کمک انسانی ودولت سوریه به منظور حصول اطمینان از رسیدن کمک های انسانی به نیازمندان، تاکید کرد.

همچنین دکتر المقداد طی دیدار اشاره کرد که  گروه های تروریستی وکشورهای حامیان آنان  مسئول بحران در سوریه هستند.

از سوی خود هیئت سوئیس تاکید کردند که هدف سفر هیئت به سوریه براینکه به وضعیت واقعی سوریه مطلع شوند، وبه منظور بررسی راه های همکاری با دولت سوریه در زمینه فعالیت های بشر دوستانه می باشد.

حسین حبیب

ت/م

شاهد أيضاً

خاجی: گفتگوهای ما در دمشق سازنده است .. مقداد: هدف از تجاوز رژیم صهیونیستی به سوریه حمایت از تروریسم است

دمشق-سانا «علی اصغر خاجی» دستیار ارشد وزیر امور خارجه ایران گفتگوهای خود در دمشق را …