اعلام همبستگی مجمع اتحادیه های کارگران چک، موراویا و سیلزکو با سوریه

براگ – سانا

دبیر مجمع اتحادیه‌های کارگران چک و موراویا و سیلزکو بر همبستگی این مجمع گروه و اتحادیه‌های کارگران چک با سوریه و مخالفت آن‌ها با ادامه تحریم‌های یکجانبه غرب علیه سوریه تاکید کرد.

وی در مصاحبه با خبرنگار سانا در براگ به سوریه و خانواده های قربانیان زلزله ویرانگر تسلیت گفت و خواستار ارسال کمک ها به سوریه شد.