شخصیت های لبنانی خواستار لغو تحریم ها علیه سوریه برای مقابله با اثرات زلزله شدند

بيروت-سانا

نیروهای ملی، احزاب و شخصیت‌های لبنانی به ابراز همبستگی خود با سوریه برای مقابله با آثار و پیامدهای زلزله ادامه دادند و و خواستار رفع محاصره آمریکا و غرب بر آن شد.

حزب اتحاد لبنان در بیانیه‌ای از همه کشورهای عربی، منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهد که برای ارائه همه کمک‌ها بدون تبعیض به آسیب‌دیدگان اقدام فوری انجام دهند.

این حزب خواستار اقدام جدی و سریع برای رفع محاصره ناعادلانه سوریه شد که مانع از رسیدن کمک های بشردوستانه می شود.

به نوبه خود، حزب اتحاد عربی از همه کشورهای عربی و دوست و سازمان های بین المللی و بشردوستانه خواست تا ابتکار عمل فوری برای دراز کردن دست کمک به آسیب دیدگان سوریه را به دست گیرند.

مجمع اتحادیه عرب از همه دولت ها، کشورها و سازمان هایی که محاصره ناعادلانه را شکستند و برای ارسال کمک به مردم سوریه شتافتند، تشکر کرد.

به نوبه خود، حزب بعث سوسیالیست عرب در لبنان یک کمپین امدادی را برای کمک به مردم سوریه اعلام کرد و مراکز مورد تایید را در تمام مناطق لبنان شناسایی کرد.

همچنین نقولا توينی، وزیر سابق لبنان گفت که رفع محاصره تحمیلی بر مردم سوریه یک اولویت است و کمک به سوریه و مردم آن یک وظیفه انسانی و ملی است.

خالد حداده، دبیرکل سابق حزب کمونیست لبنان خواستار رفع محاصره سوریه برای تسریع در رسیدن کمک های امدادی شد.