وزارت دفاع روسیه: نیروهای ما مکان‌های مهم را در محور دونتسک کنترل می‌کنند، دو پهپاد اوکراینی سرنگون شده و بسیاری از موشک‌ها در مناطق جداگانه رهگیری شدند 

وزارت دفاع روسیه: نیروهای ما مکان‌های مهم را در محور دونتسک کنترل می‌کنند، دو پهپاد اوکراینی سرنگون شده و بسیاری از موشک‌ها در مناطق جداگانه رهگیری شدند