برگزاری یک رویداد در دمشق به منظور همبستگی با اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی

دمشق-سانا

کمیته دفاع از اسرا و بازداشت شدگان فلسطینی امروز در مقر کمیته بین المللی صلیب سرخ دمشق یک رویداد همبستگی با اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی در زندان های اشغالگر اسرائیلی را برگزار کرد.

در این رویداد، هیئت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دو یادداشت درباره افزایش تعداد قربانیان بیماری‌های مزمن در بین اسیران و بازداشت شدگان فلسطینی و سهل‌انگاری پزشکی در زندان‌های رژیم صهیونیستی و همچنین عدم تحویل اجساد اسیرانی که در زندان های اشغالگر جان باخته اند به خانواده هایشان تحویل گرفت. 

کارل هاینزه معاون کمیته بین المللی صلیب سرخ در سوریه اشاره کرد: این کمیته بی طرف و انسان دوستانه است و به دنبال جلوگیری از وخامت وضعیت سلامت اسیران، اطمینان از ملاقات با بستگان و مطلع شدن خانواده از وضعیت سلامت آنها است.