حمله نیروهای رژیم کی یف با موشک های هیمارس آمریکا به لوهانسک

مسکو-سانا

نمایندگی جمهوری خلق لوهانسک در مرکز مشترک نظارت و هماهنگی مسائل مربوط به جنایات جنگی اوکراین امروز اعلام کرد که نیروهای رژیم اوکراین شهرهای روبژنی و کریمنایا در لوهانسک را با موشک های هیمارس  آمریکا هدف قرار دادند.

خبرگزاری تاس به نقل از این نمایندگی نوشت: نیروهای اوکراین شهرهای روبژنی و کریمنایا را با هشت موشک از نوع هیمارس هدف قرار دادند که منجر به خسارت سنگینی شده است.