گاوریلوف: غرب با ارسال تانک به رژیم کی یف، درگیری را به سطح جدیدی از رویارویی می‌برد

مسكو-سانا

کنستانتین گاوریلوف رئیس هیئت روسی در مذاکرات امنیت نظامی و کنترل تسلیحات در وین تاکید کرد: غرب با ارسال تانک به رژیم کی یف درگیری را به سطح جدیدی از رویارویی می‌برد.

ریانووستی به نقل از گاوریلوف نوشت: ارسال بیشتر تانک ها و جنگنده ها به رژیم اوکراین از سوی غرب و رساندن رویارویی به سطح جدیدی، وضعیت در خط مقدم را تغییر نخواهد داد و روسیه را مجبور به کنار گذاشتن اهداف عملیات نظامی خود نخواهد کرد.

گاوریلوف خاطرنشان کرد که هر چه حجم کمک ها به رژیم اوکراین بیشتر باشد، مرزهای عملیات نظامی ویژه روسیه گسترده تر می شود.