فیصل مقداد با معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح دیدار کرد

دمشق-سانا

دکتر فیصل مقداد وزیر امور خارجه و مهاجران با ژان پیر لاکرو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در عملیات حفظ صلح و هیئت همراه وی دیدار کرد.