وزارت دفاع روسیه: نیروهای روسیه در منطقه زاپوروژیه پیشروی کردند و یک جنگنده Su-25 و 9 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند

وزارت دفاع روسیه: نیروهای روسیه در منطقه زاپوروژیه پیشروی کردند و یک جنگنده Su-25 و 9 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند