سازمان ملل درخواست فلسطین درباره تعیین ماهیت اشغالگری اسرائیل را تصویب کرد

نیویورک – سانا

مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری  خواست تا درباره عواقب حقوقی اشغال سرزمین های فلسطینی به دست رژیم اسرائیلی نظر دهد.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که قطعنامه درخواست اعلام نظر دیوان درباره اشغال سرزمین های فلسطینی به دست رژیم اسرائیل دیروز با 87 رای موافق در سازمان ملل به تصویب رسید. رژیم اشغالگر و 25 عضو دیگر رای منفی و 53 کشور رای ممتنع دادند.

ریاض منصور، نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل گفت: سازمان ملل با این رای‌گیری خواستار صدور حکمی از سوی دیوان بین‌المللی دادگستری درباره نقض حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت و نیز اشغالگری، شهرک‌سازی و الحاق اراضی فلسطینی به اراضی اشغالی است.