ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی ویدئویی با همتای چینی خود شی جین پینگ: افزایش همکاری مسکو و پکن در شرایط کنونی عامل ثبات در صحنه بین المللی است

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در گفتگوی ویدئویی با همتای چینی خود شی جین پینگ: افزایش همکاری مسکو و پکن در شرایط کنونی عامل ثبات در صحنه بین المللی است