مهمترین رویدادهای هفته.. تصاویر

رئیس جمهور بشار اسد میلاد حضرت مسیح را تبریک گفتند 25-12-2022