وزارت دفاع روسیه یک دسته از جنگنده های نسل پنجم را دریافت کرد

مسکو – سانا

یک سری از جنگنده های نسل پنجم سوخو – 57 را به وزارت دفاع تحویل داده شدند.

به نقل از سایت دولت روسیه، کارخانه هوانوردی کمسومولسک جنگنده های سو-57 را به وزارت دفاع تحویل داده است.

کمسومولسک همچنین یک سری دیگر از نسل پنجم هواپیماهای تولیدی سو-57 را به عنوان بخشی از برنامه تامین سال جاری ساخت و به وزارت دفاع روسیه تحویل داد.