حمله شهرک نشینان اسرائیلی به فلسطینیان در جنوب الخلیل

قدس اشغالی – سانا

شهرک نشینان اسرائیلی امروز به فلسطینیان در منطقه مسافر یطا در جنوب الخلیل در کرانه باختری حمله کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که شهرک نشینان اسرائیلی با حمایت نیروهای اشغالگر ضمن یورش به منطقه لصیفر در مسافر یطا به فلسطینیان حمله کردند.