برگزاری نماز در کلیساهای سوریه به مناسبت کریسمس / تصاویر

اسقف نشینی مارونی- دمشق

کلیسای بانوی فاطمه مارونی-دمشق

در قامشلی…

در سویدا..