روشن‌شدن درخت کریسمس در بانیاس

طرطوس – سانا

شهر بانیاس در استان طرطوس دیشب شاهد مراسم روشن‌کردن درخت میلاد مسیح بود.