هشدار هواشناسی نسبت به مه آلود بودن آسمان در مناطق داخلی

دمشق – سانا

اداره هواشناسی اعلام کرد که ورود سامانه کم فشار به کشور افزایش دمای هوا را به همراه دارد.

اداره هواشناسی آسمان صاف تا قسمتی آبری برای اغلب نقاط کشور پیش بینی کرد و نسبت به مه آلود بودن آسمان در اغلب مناطق داخلی هشدار داد.

شنبه یک شنبه دو شنبه
دمشق 14 /6 14 /6 15 /7
القنيطرة 15 /6 15 /6 16 /6
درعا 16 /7 17 /7 18 /7
السويداء 16 /6 17 /6 17 /7
حمص 13 /5 15 /6 14 /6
حماة 13 /6 14 /6 14 /6
الحسكة 17 /7 16 /7 15 /6
اللاذقية 22 /12 23 /13 24 /14
طرطوس 21 /12 22 /14 23 /15
حلب 14 /5 13 /5 13 /6
إدلب 13 /5 12 /5 12 /4
ديرالزور 18 /8 17/ 8 15 /7
الرقة 16 /6 16 /6 15 /6