حمله قایق های جنگی رژیم اشغالگر به ماهیگیران در دریای غزه

قدس اشغالی – سانا

قایق های جنگی رژیم اشغالگر امروز مجددا به ماهیگیران فلسطینی حمله کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که قایق های جنگی رژیم اشغالگر به سمت ماهیگیران فلسطینی تیراندازی و آنان را مجبور به ترک دریا کردند.