وزارت دفاع روسیه: نیروهای ما دو فروند بالگرد «سو-25» و «میگ-29» و دو بالگرد «می-8» اوکراین را بر فراز جمهوری خلق دونتسک سرنگون کردند