بازداشت یک فلسطینی در طوباس توسط نیروهای اشغالگر

قدس اشغالی – سانا

نیروهای اشغالگر اسرائیلی امشب یک فلسطینی در کرانه باختری را بازداشت کردند.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که نیروهای اشغالگر یک جوان فلسطینی در حین عبور در نزدیکی یکی از ایست های بازرسی آن را بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر امروز هشت فلسطینی در مناطق مختلف کرانه باختری را بازداشت کردند.