رئیس سازمان بسیج: 47 سازمان جاسوسی ‌جنگ ترکیبی علیه ‌ایران راه انداختند

تهران – سانا

رئیس سازمان بسیج ایران ‌از مشارکت 47 سازمان جاسوسی در جنگ ترکیبی تمام عیار علیه کشورش خبر داد.

رئیس سازمان بسیج ابراز داشت: این مرحله از فتنه و اغتشاشات برای هفته دوم مهر و همزمان با بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها توسط دشمنان برنامه‌ریزی شده بود اما براساس یک اتفاقی، زودتر شروع شد و 47 سازمان جاسوسی یک جنگ ترکیبی تمام عیار علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداختند.