وزارت دفاع روسیه از آزادسازی کامل روستاهای بلوگروفکا و برچی تراونیا در جمهوری خلق دونتسک، کشته شدن 50 سرباز اوکراینی و انهدام 4 خودروی زرهی خبر داد