مهمترین رویدادهای هفته.. تصاویر

جناب رئیس جمهور بشار اسد رومن گولوچنکو نخست وزیر جمهوری بلاروس و هیئت همراه وی را به حضور پذیرفت 24-11-2022