طبق دستورات رئیس جمهور بشار اسد…ورود تجهیزات برقی به درعا

درعا – سانا

کاروانی حامل تجهیزات برقی ارسالی وزارت برق جهت تقویت پایداری شبکه برق امروز وارد استان درعا شد.

استاندار درعا در همین باره تاکید کرد که طبق دستورات رئیس جمهور بشار اسد کاروانی حامل تجهیزات برقی ارسالی وزارت برق جهت تقویت پایداری شبکه برق امروز وارد استان درعا شد.

مدیر کل مؤسسه عمومی انتقال و توزیع برق در همین باره توضیح داد: این تجهیزات شامل هادی ها، کابل ها، ترانسفورماتورها و کابل های برق می شود و برای تقویت پایداری شبکه برق و بازسازی آنچه توسط تروریست ها تخریب شد، استفاده می شوند.