دیدارها و نشست های سوریه روسی برای تقویت همکاری ها در زمینه های نظارت مالی و گمرکی و آموزشی

دمشق – سانا

دیدار ها و نشست های سوریه روسی برای تقویت همکاری ها در زمینه های نظارت مالی و گمرکی و آموزشی همچنان در چارچوب کنفرانس بین المللی بازگشت آوارگان و پناهندگان سوری ادامه دارد.

ستاد گمرک سوریه با نمایندگانی از ستاد گمرک روسیه ایجاد پایگاه اطلاعات مشترک برای کنترل قاچاق کالا و تسهیل فرایند تجاری بررسی کرد.

ماهر حسن مدیر اداره مبارزه با قاچاق در سوریه به خبرنگار سانا گفت: هدف این نشست تقویت روابط همکاری بین دو طرف و استفاده از تجربیات است.

همچنین ستاد مرکزی نظارت مالی با اتاق محاسبات فدراسیون روسیه راهکارهای توسعه مدیریت نهادهای دولتی در سایه تحریم های اعمال شده علیه سوریه را بررسی کرد.