جنگ آزادی‌بخش اکتبر در چهل و نهمین سالروز خود همچنان یک ایستگاه تاریخی هست که سوری‌ها از آن برای دفاع از وطن خود الهام می‌گیرند

دمشق – سانا

چهل‌ونه سال از جنگ آزادی‌بخش اکتبر گذشت و این جنگ همچنان یک ایستگاه تاریخی هست که سوری‌ها از آن برای دفاع از وطن خود الهام می‌گیرند.

جنگ آزادی‌بخش اکتبر به رهبری رهبر بنیانگذار حافظ اسد شروع دوران پیروزی و پایان شکست را اعلام کرد.. جنگ آزادی‌بخش اکتبر اولین جنگ درنبرد عربی اسرائیلی بود که پس از ژوئن هزار و نهصد و شصت و هفت دیوار ناامیدی را شکسته است. جنگ آزادی‌بخش اکتبر یک حقیقت را ثابت کرده است که سوریه دژ پایدار ملت عربی است که از وجود و آینده این ملت دفاع می‌کند.

جنگ اکتبر یک‌پایه استوار تشکیل داده است که مسیر پیروزی‌های متوالی بر دشمن صهیونیستی را هموار کرد، دشمن با اشغال جنوب لبنان تلاش کرد تا پیروزی اکتبر را از بین ببرد اما ارتش عربی سوریه با خون شهدای خود در سال هزار و نهصد و هشتاد و دو دشمن صهیونیستی را شکست داد و از مقاومت ملی لبنان برای آزادسازی اغلب اراضی جنوب لبنان از اشغالگران در سال دو هزار میلادی حمایت کرد.