مذاکرات سوریه و روسیه برای وارد کردن گندم به سوریه

دمشق-سانا

دکتر عمرو نذیر سالم وزیر تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده با نمایندگان شرکت های دولتی اوزیکا، سستوس و شرکت اوف شور روسیه در مورد پیگیری اجرای قراردادهای منعقد شده در زمینه وارد کردن گندم به سوریه گفتگو کرد.

در این جلسه، روند وارد کردن گندم و ایجاد برنامه کاری برای مرحله بعدی به منظور پیگیری چشم اندازهای همکاری مشترک و بررسی پیشنهادات جدید برای تامین گندم روسیه در طول سال آینده، که نیاز سوریه به گندم را تامین گردد و تعیین چارچوب زمانی تحویل همراه با قیمتی های پیشنهادی را مورد بررسی قرار گرفت

وزیر سالم با اشاره به تقویت روابط سوریه و روسیه و همکاری های اقتصادی دو کشور در زمینه ها و بخش های مختلف، بر ادامه همکاری با شرکت ها و موسسات روسی برای تامین نیازهای بازار داخلی به ویژه گندم تاکید کرد.

تیم روسیه تمایل خود برای توسعه همکاری با این وزارتخانه و مؤسسات آن که تأثیر مثبتی بر دو ملت دوست خواهد داشت تاکید کرد.

شاهد أيضاً

زخمی شدن دو کودک بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در حومه درعا

درعا-سانا بر اثر انفجار مین به جا مانده از تروریست ها در شهرک قرفا در …