بازگشایی جاده داریا – المعضمیه با مشارکت دبیرخانه توسعه سوریه و فعالان اهلی و اقتصادی

حومه دمشق – سانا

با مشارکت دبیرخانه توسعه سوریه و فعالان اهلی و اقتصادی امروز جاده داریا – المعضمیه که برای ده سال به دلیل تخریب توسط تروریست ها بسته بود، امروز بازگشایی شد.

جعفر ونوس مدیر سازمان مجتمعی المناره به خبرنگار سانا گفت: این جاده با یکپارچگی تلاش های اهالی داریا و المعضمیه بازسازی و بازگشایی شد.

به نوبه خود حكمت العزب نماینده مجلس خلق کشورمان گفت: این جاده یک شریان مواصلاتی بین دو شهر به شمار می رود و همه فعالان اجتماعی و اهلی در بازگشایی این جاده سهیم بودند.

شماری از شهروندان بازگشایی این جاده را مورد ستایش قرار دادند چون به تسهیل تردد بین داریا و المعضمیه کمک می کند.