مقام اول سوارکار سوری در مسابقات پرش با اسب اردن

امان – سانا

مسابقات بين المللی  پرش با اسب عیاد در اردن با معرفی سوارکاران برتر به اتمام رسید و سوارکاران سوری موفق به کسب نتایج بسیار عالی شدند.

سوارکار رامی شاهين در رده گرند تور رتبه اول را کسب کرد.

همچنین سوارکار شاهین در رده ميديوم تور صاحب مقام دوم شد.