وزارت آموزش و پرورش و یونیسف سازوکارهایی برای تقویت همکاری بحث می کنند

دمشق-سانا
دکتر دارم طباع وزیر آموزش و پرورش با ادل خضر، مدیر منطقه ای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا، راه های تقویت همکاری بین دو طرف را برای خدمت به فرآیند آموزشی در چندین محور مورد بحث و بررسی قرار داد.

طباع در مورد تحکیم همکاری در زمینه توسعه توان کادرهای تدریسی وحمایت از اموزش از راه دور ومجازی ابراز امیداوری کرد. وی به اهمیت افزایش حمایت به بخش آموزشی به خصوص در زمینه آموزش دختران؛ وپیگیری داستان های موفیت آنها در برنامه درسی رده (ب) وبرنامه آموزش خودی (برنامه توانبشخی) اشاره کرد.

طباع خاطرنشان کرد: مدارس مجازی خصوصی وجود دارد که دانش آموزان آنها می توانند در هر کشوری در سراسر جهان در امتحانات شرکت کنند، در صورتی که شرایط برگزاری آزمون عمومی اعمال شده در سوریه رعایت شود.
خضر به نوبه خود با قدردانی از نقش وزارت آموزش و پرورش در تسهیل و ارتقای همکاری های دو طرف، به گام های موفقی که در زمینه تدوین برنامه درسی رده (ب) برداشته شده است، اشاره کرد.

شاهد أيضاً

دیدار وزیر دارایی کشورمان با سفیر بحرین/ بررسی تقویت همکاری های مالی و بانکی

دمشق – سانا  دکتر کنان یاغی، وزیر دارایی با وحید مبارکف سفیر پادشاهی بحرین در …