رسانه های فلسطینی: یک فلسطینی در شهرک العيزرية در جنوب شرق قدس اشغالی به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید

شاهد أيضاً

رسانه های فلسطینی: پنجمین فلسطینی امروز به ضرب گلوله نیروهای اشغالگر اسرائیل در کرانه باختری به شهادت رسید