خبرنگار سانا: ایستگاه تبدیل برق تل تمر 66 / 20کیلو ولت به دلیل حملات نیروهای اشغالگر ترکیه به خط 66 کیلو ولت در منطقه ام الکیف در حومه حسکه از مدار خدمت رسانی خارج شد