رسانه های فلسطینی از شهادت یک کودک فلسطینی در اثر حمله نیروهای اشغالگر اسرائیلی در شهرک تقوع واقع در شرق بیت لحم در کرانه باختری خبر دادند