خبرنگار سانا از شهادت عبدالقادر الزعبی شهردار المسیفره در حومه شرقی درعا به ضرب گلوله افراد مسلح ناشناس خبر داد