سوریه و چین برای حفاظت از میراث‌فرهنگی بیانیه مشترک امضا کردند

پکن-سانا 

بیانیه مشترک وزارت ‌فرهنگ سوریه با وزارت فرهنگ وگردشگری جمهوری خلق چین در زمینه همکاری در ابتکار عمل آسیایی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی به امضا رسید.

این بیانیه ای که امضا شده توسط محمد حسنین خدام سفیر سوریه در پکن به نمایندگی از لبانه المشوح وزیر فرهنگ با «لی چون» معاون وزیر فرهنگ و گردشگری و شيونغ يوانمينغ رئیس اداره کل میراث فرهنگی کشور چین، شامل همکاری در ابتکار حفاظت از میراث فرهنگی آسیا بین وزارت فرهنگ سوریه و اداره ملی میراث فرهنگی چین است.

.این مراسم شامل سخنرانی ویدئویی توسط دکتر المشوح ، سفیر خدام، لی چون و شيونغ يوانمينغ از طرف چینی بود.

این بیانیه همکاری چارچوب جدیدی برای تقویت همکاری های سوریه و چین در زمینه حفظ و حفاظت از میراث فرهنگی در زمینه های مختلف به شمار می رود .