خبرنگار سانا در طرطوس: آمبولانس های اداره بهداشت طرطوس و هلال احمر سوریه انتقال اجساد برخی از قربانیان غرق شدن قایق در طرطوس را به گذرگاه مرزی العریضه با لبنان آغاز کردند تا آنها را به صلیب سرخ لبنان تحویل دهند

خبرنگار سانا در طرطوس: آمبولانس های اداره بهداشت طرطوس و هلال احمر سوریه انتقال اجساد برخی از قربانیان غرق شدن قایق در طرطوس را به گذرگاه مرزی العریضه با لبنان آغاز کردند تا آنها را به صلیب سرخ لبنان تحویل دهند

 

شاهد أيضاً

3 فیلم سوری در جشنواره سینمانا در سلطان نشین عمان

دمشق-سانا مؤسسه عمومی سینمای سوریه با سه فیلم (الحکیم)، (فیلم طویل جدا/ فیلم بسیار طولانی) …