غارت 60 تانکر نفت سوریه توسط نیروهای اشغالگر آمریکا

حسكه – سانا

نیرو‌های اشغالگر آمریکایی در ادامه غارت ثروت سوریه، 60 تانکر نفت را به سرقت بردند و به پایگاه‌های خود در شمال عراق منتقل کردند.

منابع محلی در حومه الیعربیه اعلام کردند که نیرو‌های اشغالگر آمریکایی، یک کاروان متشکل از 60 تانکر نفت سرقت شده سوریه را به پایگاه‌های خود در عراق منتقل کردند.

براساس اعلام منابع مذکور، این کاروان از طریق گذرگاه المحمودیه از خاک سوریه خارج و وارد خاک عراق شده است.

پیش از این نیرو‌های آمریکایی  83 تانکر حامل نفت سرقتی را از طریق گذرگاه‌های غیرقانونی المحموديه والوليد از خاک سوریه خارج کردند.