یورش ده ها شهرک نشین به مسجد الاقصی

قدس اشغالی – سانا

ده ها شهرک نشین اسرائیلی امروز به مسجد الاقصی یورش بردند.

رسانه های فلسطینی اعلام کردند که ده ها شهرک نشین با حمایت نیروهای اشغالگر از دروازه المغاربه به مسجد الاقصی یورش بردند.

یک حاخام به قبرستان باب الرحمه در نزدیکی سور شرقی اقصی یورش برد