خبرنگار سانا: شماری از سران قبایل و عشایر دره فرات بار دیگر در حومه دیرالزور گرد هم جمع شدند تا مخالفت خود را با اشغالگری ترکیه و آمریکا و هرگونه برنامه جدایی طلبانه اعلام کنند