خبرنگار سانا: در چارچوب اجرای دستورات رئیس جمهور بشار اسد پس از سفر اخیر شان به شهر حلب، مهندس حسین عرنوس، نخست وزیر، تعدادی از مراکز انتقال برق را در محله المشاطیه در حلب قدیمی در راستای آماده سازی برای بهره برداری 40 مرکز جدید پس از بازسازی آن، افتتاح کرد