وزیر امور خارجه لبنان با سفیر عبدالکریم راه های بازگشت آوارگان سوری به کشورشان را بررسی کرد

بیروت-سانا

عبدالله بو حبیب وزیر امور خارجه و امور مهاجرین لبنان با علی عبدالکریم سفیر سوریه در لبنان راه های بازگشت آوارگان سوری به کشورشان را بررسی کرد.

سفیر عبدالکریم پس از این دیدار گفت که بو حبیب وزیر لبنان تاکید کرد که مقامات ذیربط در لبنان جدیت دولت سوریه برای بازگشت آوارگان سوری به خانه‌هایشان از طریق فراهم کردن همه امکانات لمس کردند.

سفیر عبدالکریم تاکید کرد که سوریه از هیچ تلاشی دریغ نکرده وتمام مسایل مربوط به اوارگان را حل کرده، زیرا بازگشت سوری ها به هدف مشارکت در روند بازسازی به نفع سوریه است.

شاهد أيضاً

وانگ یی وزیر امور خارجه چین در سخنرانی در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد: چین با سیاست تحریم های یکجانبه و استفاده از دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی مخالف است