سفیر سوریه در سلطنت عمان با رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان روابط همکاری های دو کشور را بررسی کرد

مسقط – سانا

دکتر ادریس میا سفیر سوریه در سلطنت عمان در دیدار با رضا بن جمعه ال صالح، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع عمان، در خصوص روابط همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور و راه های ارتقای آن بحث و تبادل نظر کرد.

سفیر میا در این دیدار, با اشاره به تصمیم دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی مبنی بر تشکیل شورای بازرگانی سوریه-عمانی، تاکید کرد: این تصمیم می‌تواند روابط همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور را پیش ببرد.

آل صالح به نوبه خود از تصمیم وزیر اقتصاد و تجارت خارجی استقبال کرد و بر اراده قوی اتاق بازرگانی و صنعت عمان برای تقویت همکاری های اقتصادی با سوریه تاکید کرد.

 وی بر لزوم استفاده مناسب از فرصت ها و قابلیت های موجود در هر دو کشور در این جنبه مهم اشاره کرد.

شاهد أيضاً

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد: الگوی جهان تک قطبی که منافع نخبگان غربی را برآورده می‌کند، در حال فروپاشی است و ما شاهد تولد یک نظم جهانی جدید عاری از نازیسم و استعمار هستیم