خبرگزاری ها: وزارت خارجه چین در واکنش به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان، تحریم هایی را علیه وی اعمال می کند