عــاجــل وزارت امرو خارجه: سوریه از همه کشورهای طرف توافق ممنوعیت و از سازمان ملل می خواهد که مسئولیت های خود را برای حفظ استقلال، اعتبار و آینده این سازمان بر عهده بگیرند

تصاویری زیبا از تاک های انگور در روستای قرفا در ریف درعا