اخراج کاروان نيروهای اشغالگر امریکا از حومه حسكه توسط يک ایست بازرسی ارتش عربی سوریه

حسكه – سانا

يک ایست بازرسی ارتش عربی سوریه سد راه کاروان نيروهای اشغالگر آمریکا در حومه حسکه شد و کاروان اشغالگران آمریکایی را از منطقه بیرون راند.

منابع محلی به خبرنگار سانا اعلام کردند: کاروانی از نیروهای اشغالگر آمریکایی متشکل از پنج خودرو که قصد نزدیک شدن به یک ایست بازرسی ارتش در روستای قبور الغرانجه را داشت، با نیروهای این ایست بازرسی مواجه شد.

این منابع ادامه دادند: نیروهای ایست بازرسی ارتش عربی سوریه از حرکت کاروان نیروهای اشغالگر آمریکا ممانعت و آن را وادار به خروج از این منطقه کردند.