وزارت دفاع روسیه: نیروهای روسیه مستقر در جزیره زمینی دریای سیاه به عنوان یک حسن نیت برای تسهیل حمل و نقل غلات اوکراینی به خارج از این جزیره عقب نشینی می کنند