خبرنگار سانا: صدای انفجاری که در حومه شرقی حمص شنیده شد، ناشی از شکستن دیوار صوتی توسط یک جنگنده ارتش عربی سوریه بود